27.03. 2023

Moderní design

Byty Chyňava - Moderní design

detaily projektu | technický výkres

Klidná lokalita

Byty Chyňava - Klidná lokalita

něco o městě | lokalita

Turistické využití

Byty Chyňava - Turistické využití

kulturní a turistické využití

Ideální pro rodinu

Byty Chyňava - Ideální pro rodinu

proč bydlet právě tady?

Obec Chyňava

Obec Chyňava leží v severovýchodní části okresu Beroun, na rozhraní okresů Beroun a Kladno, v nadmořské výšce 397 m n.m. Obec se skládá z jádrové části Chyňava a částí obce Lhotka u Berouna, Libečov, Malé Přílepy a Podkozí. Celkem zde žije 1610 trvale bydlících obyvatelů.

Chyňavská krajina má velmi příjemný ráz polopřírodní kulturní zemědělské krajiny. Přispívá k tomu zejména velký podíl lesů a členitý reliéf území s hlubokými a strmými erozními údolími vodotečí. V obci nikdy nebyla rozvinuta průmyslová činnost, význam obce byl vždy především zemědělský. Ačkoli existují písemné zmínky o těžbě železných rud v Chyňavě v roce 1519 a 1575, nepochybně větší hospodářský význam mělo lesní hospodářství, zabezpečující důležitou surovinu pro výrobu železa, a to dřevěné uhlí. Výroba dřevěného uhlí v modernějším pojetí ostatně probíhá v Chyňavě i dnes.

Příjemná krajina a kvalitní ovzduší, ve kterém koncentrace znečišťujících látek zdaleka nedosahují povolených limitů, skýtá Chyňavě řadu rekreačních možností. V obci se nachází zhruba 1200 individuálních rekreačních objektů, z toho více než 1000 rekreačních chat.

Historie

Nejstarší písemné zmínky o obci Chyňavě se váží k roku 1341, kdy za vlády Jana Lucemburského byly nově založeny obce Hudlice s Újezdem a Chyňava jako dar Peškovi z Bereškova. Zpočátku připadala Chyňava k majetku křivoklátskému, po dostavění hradu Karlštejna byla připojena k panství karlštejnskému, později pak zpět k panství křivoklátskému. V letech 1343 - 1364 měla Chyňava i vlastní faru, která zanikla za třicetileté války a od té doby již nebyla obnovena. Místní kostel sv. Prokopa, který je filiálním kostelem fary v nedaleké Železné, má ve věži druhý nejstarší zvon v berounském okrese (odlit v r. 1518). Kostel, původně ze 14. století, byl v létech 1779 - 1782 zbarokizován, do současné podoby byl dostavěn roku 1914. Stávající zařízení kostela je novodobé pseudobarokní z roku 1876 s obrazy od J. Helicha. Kostel je zapsán v seznamu památkově chráněných objektů, stejně tak jako roubená chalupa čp. 85. Řadu informací o dějinách obce lze nalézt v knihách chyňavské rodačky Marie Fraňkové - Stádníkové Zprávy a dokumenty o obci Chyňavě a Zprávy a dokumenty o obci Chyňavě II. Obě tyto knihy, vydané u příležitosti 650. resp. 660 výročí trvání obce, lze zakoupit na Obecním úřadu Chyňava.

Jízní řády

Chyňava